Kasia Szczesniewski

1_Little Treasures_  mixed-media_ 28x36

KASIA SZCZESNIEWSKI

“Little Treasures”

Mixed media

28″ x 36″

2_Cold Winds_ mixed-media_ 26x18

KASIA SZCZESNIEWSKI

“Cold Winds”

Mixed media

26″ x 18″

3_Against_ mixed-media_ 30x36

KASIA SZCZESNIEWSKI

“Against”

Mixed media

30″ x 36″

4_Ethereal Memory_ mixed-media_ 30x24

KASIA SZCZESNIEWSKI

“Ethereal Memory”

Mixed media

30″ x 24″