ZHONG YUAN SUN (APP)

APP, PAA_3, Archival Photographic Paper Epson UltraGiclee, 14 x 28.3 in

ZHONG YUAN SUN (APP)

“PAA_3″

Archival Photographic Paper Epson UltraGiclee

14.2″ x 28.3”

APP, PAA_2, Archival Photographic Paper Epson UltraGiclee, 14.1 x 28.3 in

ZHONG YUAN SUN (APP)

“PAA_2″

Archival Photographic Paper Epson UltraGiclee

14.2″ x 28.3”

APP, PAA_1, Archival Photographic Paper Epson UltraGiclee, 14.1 x 28.3 in

ZHONG YUAN SUN (APP)

“PAA_1″

Archival Photographic Paper Epson UltraGiclee

14.2″ x 28.3”

APP, PAA_3, Archival Photographic Paper Epson, UltraGiclee, 36cmx72cmx5cm

ZHONG YUAN SUN (APP)

“Seed_3″

Archival Photographic Paper Epson UltraGiclee

18.2″ x 14.2”